DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”
Janusz Korczak

Skontaktuj się, jeśli dziecko lub nastolatek przejawia:
- Trudności w nauce
- Problemy wychowawcze,
- Trudności z koncentracją uwagi,
- Nadpobudliwość/nadruchliwość,
- Trudności emocjonalne, np.:

  • Złość, która przeradza się w agresję,
  • Smutek, apatię, obniżony nastrój, wycofanie,
  • Lęk (np. związany ze szkołą), lęk uogólniony (nadmierne zamartwianie się),

- Trudności w adaptacji do nowej sytuacji życiowej(np. rozwód rodziców,
pojawienie się rodzeństwa, zmiana szkoły/miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby),
- Zachowania autodestrukcyjne (samouszkodzenia, myśli/próby samobójcze),
- Trudności w zachowaniu (niestosowanie się do norm społecznych,
wchodzenie w konflikty z rówieśnikami),
- Trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji rówieśniczych.

JEŻELI U TWOJEGO DZIECKA WYSTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK ZACHOWANIA, EMOCJE CZY MYŚLI, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE NIEPOKOJĄCE - SKONTAKTUJ SIĘ, WSPÓLNIE SPRÓBUJEMY ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE.

Na pierwsze spotkanie zapraszam wyłącznie rodziców/opiekunów.
Jest to czas na spokojną rozmowę, zebranie niezbędnych informacji
o funkcjonowaniu dziecka, poznanie Państwa oczekiwań i ustalenie
celu dalszej współpracy. Określamy także formę i częstotliwość spotkań
(np. czy będę pracowała głównie z dzieckiem/nastolatkiem, z rodzicami,
czy w danej sytuacji najkorzystniejszą formą będą spotkania całej rodziny).

Możliwe są także wizyty domowe dla osób, które z różnych przyczyn, np. choroby utrudniającej/uniemożliwiającej wychodzenie z domu, nie są w stanie dotrzeć do gabinetu.

DOROŚLI

Jeśli doświadczasz jakichkolwiek trudności życiowych i czujesz, że nadszedł czas, aby „coś z tym” zrobić, przyjdź zapraszam.

Więcej

WARSZTATY

Prowadzę warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb grupy.

Więcej