TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

„Jeśli człowiek wiedziałby jak ma się zachować – to tak by się zachował”

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Umiejętności społeczne umożliwiają każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom potrafimy skomunikować się z innymi osobami, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji – znamy i przestrzegamy norm i zasad społecznych. Potrafimy kontrolować swoje emocje i okazywać je w sposób adaptacyjny i zgodny ze społecznymi normami, a także adekwatnie reagować na emocje innych.

Większość ludzi nabywa umiejętności społeczne w procesie socjalizacji, obcując/żyjąc w rodzinie, przedszkolu, szkole – naturalnie, bez większego wysiłku. Dzieci rozwijają je obserwując i naśladując rodziców, i innych dorosłych, czy testując różne zachowania i to, jak zareagują na nie inni. Są jednak osoby, którym nabywanie umiejętności społecznych nie przychodzi tak „naturalnie” i wymagają w tym obszarze pewnego wsparcia. Dziś z powodzeniem metoda TUS SST wykorzystywana jest do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi czy też całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Dodatkowo jest to metoda wykorzystywana do pracy z osobami z zaburzeniami: lękowymi, nastroju, osobowości, zachowania czy zaburzeniami aktywności i uwagi (ADHD).

W Treningu Umiejętności Społecznych duży nacisk kładziemy na emocje, rozmawiamy o nich, pytamy, omawiamy, przewidujemy.

Nie istnieje zachowanie bez emocji, tak jak emocja bez określonego zachowania. Zachowanie jest przejawem emocji. W treningu nie ma złych, nieprawidłowych, niepotrzebnych emocji. Wszystkie emocje są po coś. Celem treningu jest uczenie adekwatnego wyrażania emocji do sytuacji, w której się znajdujemy.

Rola Treningu Umiejętności Społecznych:

Edukacyjna –
uczenie się czegoś nowego, poznawanie i doskonalenie umiejętności społecznych, nabywanie sprawności w ich wykorzystywaniu w rzeczywistości.

Kompensacyjna – pomoc w osiąganiu możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania społecznego z uwzględnieniem ograniczeń wypływających z deficytów.

Korekcyjna – zmiana zachowania, żądania społeczne + chęć zmiany u samego uczestnika.

Terapeutyczna – radzę sobie z „moją” codziennością, zrozumienie własnego potencjału, wzmocnienie pewności siebie i wiary we własne siły i umiejętności.

Rehabilitacyjna„usprawniam duszę i ciało”, jeden z elementów rehabilitacji.
Cele Treningu Umiejętności Społecznych:

1. Tworzenie warunków i sytuacji, w których uczestnik uzyska umiejętności, kompetencje i wiedzę społeczną.

2. Optymalizacja zachowań społecznych i/lub zastępowanie niepożądanych nawyków, tworzenie nowych pożądanych.

3. Transfer wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości/codzienności Uczestnika.

4. Doświadczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z drugą osobą czy też z grupą osób – „Życie społeczne jest dobre!”.
Przebieg zajęć

Osoby uczestniczące w TUS przechodzą swoistego rodzaju trening, który wspiera umiejętności potrzebne na co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas TUS dzieci i młodzież zdobywają umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczy TUS, to też bardzo istotna w naszym życiu umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. To również okazywanie zainteresowania uczuciami innych. TUS uczy też jaką postawę przyjąć w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych ze strony innych. Jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. Pod tym hasłem mamy też umiejętności pokonywania trudności, asertywność, cierpliwość, rozwiązywanie problemów, także w grupie, umiejętność współzawodnictwa, wytrwałość.

Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, zwykle raz w tygodniu, w tej samej grupie uczestników (grupa 6-8 osobowa). Ta systematyczność zajęć i niezmienność grupy są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwijania umiejętności w swoim środowisku, któremu ufają. Zajęcia trwają godzinę. Pierwsze zajęcia mają charakter organizacyjny, zapoznawczy, służą stworzeniu przede wszystkim ciepłej i przyjaznej atmosfery. Na początku zajęć rozmawiamy, opowiadamy sobie o naszych przeżyciach z minionego tygodnia. Dzieci dzielą się, tym, co było dla nich ważne, mają możliwość powiedzieć jak się czuły, co myślały.

Na zakończenie treningu podsumowujemy zajęcia, zwracając szczególną uwagę na to, co poszło dobrze, co dziecko wypracowało. Należy podkreślić, że w czasie całego treningu dbamy o pozytywną motywację zwracając uwagę na kompetencje dziecka, które już ma, aby na tej bazie mogło wypracować kolejne umiejętności. Ważnym aspektem zajęć jest także rozwijanie wiary we własne możliwości, a w kontekście społecznym rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji i zrozumienia dla różnic.

Organizacja:
1. Konsultacja z rodzicami.
2. 10 treningów z uczestnikami.
3. Konsultacja podsumowująca z rodzicami.
Prowadzące:

Kamila Bednarek – psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, certyfikowana trenerka TUS SST.

Monika Rzysko  – pedagożka specjalna, trenerka TZA, mediatorka szkolna, certyfikowana terapeutka metodą IE.
Cennik:

Pierwsza, wstępna konsultacja z rodzicami – 150zł
1 trening – 100zł (100zł x 10 treningów)
Konsultacja podsumowująca z rodzicami – 150 zł

DOROŚLI

Jeśli doświadczasz jakichkolwiek trudności życiowych i czujesz, że nadszedł czas, aby „coś z tym” zrobić, przyjdź – zapraszam.

Więcej

DZIECI I MŁODZIEŻ

Jeśli jesteś rodzicem i niepokoją Cię zachowania, emocje czy myśli Twojego dziecka – skontaktuj się.

Więcej